Projekt Edukacyjny Rozmawiasz-Pomagasz

Nasza szkoła dołączyła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Rozmawiasz-Pomagasz, który polega na organizacji wspólnych lekcji on-line, spotkań, warsztatów i projektów edukacyjnych pomiędzy szkołami w Polsce i innych krajach z partnerami z Afryki, Azji i Ameryki Południowej zrzeszonymi w GoodNetwork.

Partnerami szkół są organizacje społeczne, szkoły, ośrodki wychowawcze, sierocińce i misje reprezentowane przez wolontariuszy i koordynatorów GoodNetwork.

Spotkania on-line odbywają się w wybranym języku obcym – angielskim, hiszpańskim i francuskim.

Wspólne lekcje poświęcone są:

– poznawaniu kultury, zwyczajów danego kraju oraz warunków życia

– doskonaleniu umiejętności językowych

– poznawaniu zainteresowań swoich rówieśników

– uczą wrażliwości i empatii na potrzeby mniej posiadających

– pozwalają nawiązywać przyjaźnie pomiędzy uczniami

– wyzwalają kreatywność i pomysłowość uczniów poprzez organizację wydarzeń mających na celu okresową pomoc dla rówieśników w potrzebie i ich promocję w mediach społecznościowych.