4 czerwca 2020

Erasmus

Akcja KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej

Tytuł projektu:

Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć w klasach trilingwalnych i wdrożenia autorskiego programu nauczania języków obcych “COGITO-CLILMEBS” (Content and Language Integrated Learning + Mind Emotions Body Senses)

Akronim projektu:

COGITO-CLILMEBS

Tytuł projektu po angielsku:

Preparing staff to conduct lessons in trilingual classes and implementing the self-designed curriculum for teaching foreign languages “COGITO-CLILMEBS” (Content and Language Integrated Learning + Mind Emotions Body Senses)

Data rozpoczęcia:

01.06.2019

Opis projektu >>>

Regulamin projektu >>>

Przebieg projektu >>>