4 czerwca 2020

Interreg

Tytuł projektu:

„Bawiąc – uczymy się razem” – spotkania uczniów szkół podstawowych
z polsko-niemieckiego pogranicza.

„Spielend – lernen wir zusammen” – Treffen der Grundschüler
aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet.

 

Cel projektu:

Intensyfikacja transgranicznej współpracy partnerskiej pomiędzy polską i niemiecką szkołą podstawową na terenie Euroregionu Nysa.

 

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę uczniów szkół podstawowych w wieku 6-9 lat. Dwie stałe grupy uczniów
po ok.30-34 z obu szkół spotykają się regularnie (średnio 2x w miesiącu) realizując wspólne elementy polskiej i niemieckiej podstawy programowej. Spotkania stanowią stały element szkolnego harmonogramu pracy w klasach 2-3 SP w obu szkołach. Uczniowie klasy 2 SP ze Zgorzelca, co drugi piątek wyjeżdżają do Ostritz na zajęcia przygotowane przez tamtejszą szkołę, a w tym czasie uczniowie klasy 3 SP w Zgorzelcu przyjmują rówieśników z Ostritz na zajęcia przygotowane w SP COGITO. Zajęcia będą odbywały się naprzemiennie przez cały rok szkolny. Oprócz zajęć szkolnych przewidziano również spotkania o charakterze integracyjnym, turystycznym i rekreacyjnym poza szkołą. Wspólna praca uczniów i nauczycieli wzmacnia współpracę pomiędzy szkołami i pozwoli wypracować sprawdzony
w praktyce system ścisłej współpracy transgranicznej w zakresie wspólnego nauczania podstawowych umiejętności i kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania projektu:

23.06.2019 – 23.07.2020

 

Projekt „Bawiąc – uczymy się razem” – spotkania uczniów szkół podstawowych z polsko-niemieckiego pogranicza („Spielend – lernen wir zusammen” – Treffen der Grundschüler aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

 

Publikacja internetowa – wersja DE: scenariusze_de

Publikacja internetowa – wersja PL: scenariusze_pl