Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU BIOLOGICZNO – CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  POWIATU ZGORZELECKIEGO  w roku szkolnym 2022/2023   Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Młodzieży COGITO I. CELE KONKURSU 1. Promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, a w szczególności biologii i chemii. 2. Inspirowanie twórczego myślenia i wzmacnianie ciekawości poznawczej uczniów, a także motywowanie Read more about Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów szkół podstawowych[…]