25 października 2023

Ogrzejmy szkołę

                                                                                             

Nazwa projektu:
Ogrzejmy szkołę z Fundacją PGE

Opis projektu:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Młodzieży Cogito otrzymała darowiznę finansową na zakup opału do zapewnienia ogrzewania budynku szkoły,                                         w której pobierają naukę uczniowie kształcący się w Liceum Ogólnokształcącym Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu.
W budynku liceum uczy się 92 uczniów i pracuje 30 nauczycieli. Warto zaznaczyć, że do liceum uczęszcza młodzież z całego powiatu zgorzeleckiego. 
W szkole odbywają się również zajęcia popołudniowe prowadzone przez wolontariuszy Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Młodzieży Cogito.

Rezultaty:

  1. zapewnienie ogrzewania budynku liceum przez cały sezon;
  2. utrzymanie stałej temperatury w zabytkowym budynku, w którym mieści się szkoła;
  3. zapewnienie komfortu pracy i warunków do nauki.

Zadanie dofinansowane ze środków Fundacji PGE
w ramach projektu ogrzewanie szkoły-zakup opału w roku 2023