1 października 2023

UKRSA 2023

„Promowanie koszykówki na arenie ogólnopolskiej: szkolenia koszykarskie UKRSA Cogito Zgorzelec”

 

Termin, miejsce i czas realizacji:

Projekt pn. „Promowanie koszykówki na arenie ogólnopolskiej: szkolenia koszykarskie UKRSA COGITO ZGORZELEC” realizowany w okresie od 12.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Miejsca realizacji:

  1. sala gimnastyczna LO Cogito, Zgorzelec ul. Piłsudskiego 1
    – szkolenie grup dziecięcych;
  2. hala sportowa Centrum Sportowo Rekreacyjne Zgorzelec ul. Maratońska 2
    – szkolenie grupy młodzieżowej, turnieje i rozgrywki.

Program:

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Zgorzelca i okolic tj.: młodzież 10 -14 lat. W projekcie weźmie udział w sumie co najmniej 30 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Poprzez sport i regularne treningi dzieci i młodzież uczą się wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy, rzetelności. Nabywają umiejętności gospodarowania swoim czasem, świadomie dbają o swój organizm (odpowiednia dieta, suplementacja). Poznają też i stosują zasady fair play, kształtują empatię i właściwą komunikację. Są to podstawowe kompetencje społeczne, których oczekuje współczesny świat. 

Cel projektu

Celem  projektu jest promowanie sportu i zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży ze Zgorzelca i okolic. Przeprowadzenie profesjonalnych, intensywnych treningów dla drużyny koszykarskiej UKRSA COGITO ZGORZELEC oraz dla chętnych dzieci i młodzieży ze Zgorzelca i okolic. 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane przez

Gminę Miejską Zgorzelec

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej w roku 2023.